Isenmann

isenmann logo

Sita za prosejavanje Isenmann

Remex d.o.o. je distributer proizvoda ove čuvene kompanije koja je osnovana 1949. godine. Nudimo kompletnu liniju sistema za prosejavanje koje su namenjeni efikasnom i produktivnom razdvajanju materijala u rasponu veličine od finog praha do primarnog skaliranja, i mogu biti napravljeni prema vašim specifikacijama sa otvorom od 0.1mm do 250mm.

• Trajni moduli od poliuretana, od livenog ili otvorenog liva

• Izbor tvrdoće poliuretana

• Veliki izbor otvora

• Različite dužine panela

• Smanjenje buke

• Najduži radni vek

• Konstantan kvalitet proizvoda i tačnost razdvajanja materijala

Kompanije je deo globalne grupe kompanija koja uključuje sledeće svetske lidere u industriji separacije i prosejavanja materijala: Steinhaus GmbH, Isenmann Siebe GmbH, TEMA Group i Multotec Group.