Messersì

Messersì kompanija je orijentisana na kupca kao dobitnu strategiju, za jačanje već stečenog odnosa i uvek gleda na moguće poslovne prilike.

Messersì

Messersi S.p.A. je prvi put 1999. godine dobio certifikat ISO 9001 od strane RINA-e i nastavio je održavati i poboljšavati certifikat kvaliteta u skladu sa svim ažuriranjima koje zahteva telo za certifikaciju kvaliteta. 

Zahvaljujući pordšci najsavremenijih tehnologija dizajna i upotrebi visokokvalitetnih materijala i komponenti, naše mašine vam omogućavaju da se suočite sa svakim izazovom, uvek garantujući dugotrajne i visoke performanse. Moderne ideje i inovativna tehnička rešenja bit će vam na usluzi za sve vaše potrebe u celom svetu.

MINI BAGERI

M13K

M16U DS

M18DS

Težina: 1420kg

Snaga motora: 15.9kw

Standard emisije: STAGE V

Dubina kopanja: 1960mm

Težina: 1600kg

Snaga motora: 15.9kw

Standard emisije: STAGE V

Dubina kopanja: 2145mm

Težina: 1740/1850kg

Snaga motora: 15.9kw

Standard emisije: STAGE V

Dubina kopanja: 2360mm

M22U

M25U

M28U

Težina: 2100/2200kg

Snaga motora: 18kw

Standard emisije: STAGE V

Dubina kopanja: 2516mm

Težina: 2625/2725kg

Snaga motora: 18kw

Standard emisije: STAGE V

Dubina kopanja: 2575mm

Težina: 2850/3050kg

Snaga motora: 18.5kw

Standard emisije: STAGE V

Dubina kopanja: 2820mm

M38U

M55U

M60U

Težina: 3450/3600kg

Snaga motora: 18.5kw

Standard emisije: STAGE V

Dubina kopanja: 3329mm

Težina: 5250kg

Snaga motora: 44kw

Dubina kopanja: 3460mm

Težina: 5750kg

Snaga motora: 44kw

Dubina kopanja: 3743mm