Midi bager KHT4815

Midi bager KHT4815

Midi bager KHT4815 može podići teret od 1400 kg na visini od 4,8 metara. To ga čini jedinstvenim u svojoj klasi. Zahvaljujući malim dimenzijama, KTH4815 je idealni za rad u zatvorenom prostoru.

midi bager KHT4815