Mini Bager U10-3

Mini Bager U10-3

KUBOTA U10-3 sa bočnim ručicama nudi maksimalnu udobnost za operatera.

Efikasna i jednostavna za korištenje Kubota U10-3 sa nultim repom svingom je mini bager na koji možete računati na posao.

mini bager u10-3