Dawson

oprema za obezbedjenje iskopa

Oprema za obezbedjenje iskopa

Oprema za obezbedjenje iskopa je izrađena uz filozofiju Dawson kompanije da moraju da se primene nove ideje, nove tehnike i nove tehnologije kako bi se stvorili bolji i sigurniji sistemi. Snabdevanje opremom koja nudi stvarne prednosti, posao se može uraditi produktivnije, prema višim standardima i sa mnogo poboljšanim nivoom sigurnosti što je na kraju krajeva i najvažnije.

Više inovacija, jedinstveni asortiman kada je u pitanju oprema za obezbedjenje, ne samo da povećava efikasnost već i poboljšava sigurnost lokacije. Dawson takođe proizvodi jedinstveni oplatni sistem koji omogućava brzu konstrukciju betonske kapice koja će biti izgrađena na vrhu zidova šipova ili cevi.