Električni kamion 1,5-3,0t

Električni kamion 1,5-3,0t (X serija)

Prednja i zadnja osovina su potpuno elastični sistem vešanja sa malim vibracijama i dobrom udobnošću. Niska stepenasta platforma za udoban pristup. EPS (električni servo upravljač) nije obavezan, sila je 8-12N, rukovaocu je lako.

Vučni motor naizmenične struje je besplatno održavanje, a troškovi su znatno smanjeni. Pokrivna ploča električnog upravljanja može se lako demontirati i pogodna je za puštanje u rad i održavanje električnog sistema upravljanja.

Šasija, pogonska osovina, upravljačka osovina i tako dalje dizajnirani su na osnovu velike čvrstoće i mogu da ispune uslove rada pod velikim opterećenjem. Sistem napajanja ima visoku efikasnost i kompletne zaštitne funkcije, pouzdanost i radni vek su znatno poboljšani.

Za više informacija posjetite: hcforklift.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja