Sistemi za istovar

Mobilni sistemi koji kontinuirano rade na istovaru.

Mobilni mostovi za slaganje

Mobilni mostovi za slaganje prikladni su za brzo napredujuće deponije s malim visinama odlaganja za operacije dubokog i visokog lijevanja.

Mobilni mostovi za slaganje (MSB-ovi) dizajnirani su za brzo napredovanje odlagališta s malim visinama odlaganja za operacije dubokog i visokog lijevanja. MSB-ovi se sastoje od nekoliko, do 100 m dugih, ravno povezanih dijelova mosta s odvojenim jednostrukim ili dvostrukim gusjenicama i jednim transportnim trakom mosta. Materijal se izbacuje kratkim, prohodnim i, ako je potrebno, dizalicom koja se može podizati, a koja je integrirana u trostruki automobil koji putuje cijelom dužinom mosta.

MSB-ovi mogu izbacivati ​​deponije u obliku kruga u načinu mirovanja ili deponije u obliku pravokutnika u paralelnom načinu rada. S uvlačenjem pražnjenja, istodobno je moguće izbaciti i nisku (maks. Visinu prema geotehničkim i sigurnosnim zahtjevima) i visoku odljev (do 8 m visine).

TAKRAF mostovi za slaganje ukupnih duljina između 300 m i 500 m rade u Čileu i Mauretaniji (od 500 m³ / h do 5000 m³ / h.

Za više infromacija posetite: takraf.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja