Dodatna oprema

Rudarska oprema za bilo koju situaciju.

Pomične glave

Glave za pomicanje su uređaji dizajnirani za brzo pomicanje pokretnih transportnih traka.

Bench transporteri kojima se upravlja zajedno sa rudarskim i odlagačkim mašinama imaju pokretni dizajn. Budući da je takve transportne uređaje potrebno povremeno premjestiti u novo mjesto, transportni moduli opremljeni su čeličnim pragovima i šinama da bi se omogućilo lako pomicanje. Postupak prebacivanja vrši se prebacivanjem vozila koja putuju gore-dolje po transportnoj liniji i pomiču transporter u malim koracima u novi položaj. Vozilo za prebacivanje ima posebno pričvršćenje za stezanje šina, glavu za pomicanje.

Naš asortiman obuhvaća i proizvodnju i ispitivanje glave za promjenjivu glavu u našoj vlastitoj radionici. Glave za prebacivanje prilagođene su određenom tipu šine i vozilima za prebacivanje koja se koriste u rudniku.

Za više infromacija posetite: takraf.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja