Utovarvač RT140

Svestran i kompaktan.

Kapacitet žlice (l)

Nosivost u zaokretu (kg)

minimalna doseg (mm)

snaga motora (ks)

Svestran i kompaktan

Sa mašinskom težinom od 1480 kg i opterećenjem od 580 kg (ravna pozicija) RT 140 je svestran zglobni utovarivač.