Viljuškar sa pomičnim stupom

Viljuškar sa pomičnim stupom (Premium serija)

Nosivost: 1,2t / 1,4t / 1,6t / 2,0t Modeli: CKD12 / 14/16/20-AZ4H  Performanse 2,0 t: Brzina podizanja (Neopterećeno) 480 mm / s, brzina putovanja dostiže 14 km / h  Karakteristika: / Maks. visina podizanja: 12,5m, nosivost @ 600mm750Ah: 1200kg; EPS (Electric Pover Steering) sistem, sila upravljanja je samo 3N, lako se kontroliše. Fleksibilnost: 360º i 180º, dva načina rada mogu se prilagoditi navici korisnika. LCD ekran može sinhrono prikazati ugao i smer upravljanja, brojem taster može podesiti ciljnu visinu podizanja.

Za više informacija posjetite: hcforklift.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja