Servis

Servis radnih i teških mašina

Naš mobilni, veoma iskusan i dobro obučen tim od 6 servisera i 3 servisna vozila na raspolaganju je 24/7 i može da ispuni očekivanja najzahtevnijih korisnika.

Naši serviseri su vrhunski profesionalci koji obavljaju redovno održavanje na buldožerima, utovarivačima i ostalim teškim radnim mašinama, koji mogu obuhvatiti čišćenje i podmazivanje mašina kao i komplikovanije servise i zamenu delova. Kada neka teška mašina ne radi, što je za biznis najgora opcija, serviseri izlaze na teren i vrše dijagnostičke testove kako bi identifikovali izvor problema i napravili strategiju najboljeg rešenja i tek tada kada smo sigurni šta je u pitanju pristupamo popravci ili zameni delova.

Servisiranje radnih mašina obavljamo za pojedince, mala i velika građevinska preduzeća koja se bave niskogradnjom, rudarske kompanije, putarska preduzeća, lizing kuće ili državne firme.

servis gradjevinskih radnih masina

Naši obučeni serviseri u dogovoru sa Vama mogu mogu vršiti periodične kontrolne preglede i održavanje buldožera, utovarivača i ostalih radnih mašina. Preventivni pregledi uključuju korišćenje dijagnostičkih kompjutera za identifikaciju neispravnih komponenti, pregled tečnosti u vozilu kao i čišćenje i podmazivanje mašina. Preventivno održavanje će osigurati da oprema ispunjava sigurnosne standarde kao i da produžite radni vek.

Po završetku bilo kakvog održavanja ili servisa, naši serviseri evidentiraju posao koji su uradili, tako da imaju kontinuirani dnevnik informacija o stanju mašine.

Naša radionica je urađena po svim tehničkim standardima i raspolaže najmodernijom opremom za najzahtevnije remonte motora.